Leo Gallery Artists Participate in the SNAP's New Year Exhibition — Expectation

Hu Renyi | Zhang Lehua | Tøru Harada | Yuan Keru

SVA-NYC Art Platform (SNAP)'s new year exhibition — Expectation  will open on Dec 31, 2016. Leo Gallery artists Hu Renyi, Zhang Lehua, Tøru Harada, Yuan Keru will participate in this exhibition. 

 

Opening & New Year Eve Party: 2016.12.31 Satuday 19:00; the party will begin from 20:30

Duration: 2016.12.31-2017.1.30

Opening Hours: Mon - Fri, 11 am - 5 pm

Venue: SVA-NYC Art Platform (SNAP), Floor 9, No. 33, Sichuan Middle Road, Huangpu District, Shanghai

Artists: Gao Jie, Gao MingyanHu RenyiJi Wenyu, Jin Feng, Liang Manqi, Liao Fei, Liu Qinming, Lu Yang, Liang Yue, Pixy Liao, Double Fly Art Center, Tao Yi, Lu Pingyuan, Mao Tianhua, Miao Ying, Nathan Zhou, Wu Ding, Xu Zhe, Yang Mushi, Yuan Keru, Tøru Harada, Xiao Jiang, Zhang Lehua, Zhang Qing, Zheng Huan

December 30, 2016