ART021 2022: Leo Gallery | Booth E12

10 - 13 November 2022 

ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2022

Leo Gallery

E12 Booth 

  

Artists

Chen Kai |Liu Zhengyong| Martin Wehmer| Mou Huan| Huang Liyan| Sui Changjiang| Wang Sishun|Zhao Yiqian| Zhuo Xiong| Zhang Wenrong| Zhang Ning

 

Duration 2022.11.10 - 11.13

VIP Preview

2022.11.10(周四|Thu.) 14:00 - 20:00

2022.11.11(周五|Fri.) 13:00 - 20:00

Public Days

2022.11.12(周六|Sat.) 11:00 - 18:00

2022.11.13(周日|Sun.) 11:00 - 18:00

 

Venue  

Shanghai Exhibition Center, No.1000 Middle Yanan Road