ASIA NOW PARIS 2018: Leo Gallery | Booth B212

9 Avenue Hoche, Paris, France, 17 - 21 October 2018 

Artists:                        

Hu Renyi, Huang Yan, Li Yiwen, Ma Shuqing, Tan Ping, Tøru Harada, Wen Wu, Yan Bo, Yuan Keru, Zhang Ning, Zhang Xuerui

Duration:                    2018.10.17 – 10.21

VIP Preview:               2018.10.16     14:00 – 18:00

Vernissage:                 2018.10.16     18:00 – 21:00

VIP + Public:               2018.10.17     11:00 – 19:00

                                   2018.10.18     11:00 – 19:00

                                   2018.10.19     11:00 – 20:00

                                   2018.10.20     11:00 – 20:00

                                   2018.10.21     11:00 – 17:00