ART NANJING 2017: Solo Exhibition| Koon Waibong

19 - 23 May 2017
Edinburgh Hotel, No.146, west Tianyuan Road, Jiangning District, Nanjing, China www.artnj.cn

Booth B2

Artist:  Koon Waibong

Duration:         2017.05.19 - 2017.05.23

VIP Preview:    2017.5.19  10:00

Public Days:     2017.5.20  10:00 – 19:00

                         2017.5.21  10:00 – 19:00

                         2017.5.22  10:00 – 19:00

                         2017.5.23  10:00 – 19:00